• Főoldal
• Feladatunk
• Közérdekű
közleményeink

• Programok
• Szabályzat
• Fényképeink
• Életmód
• Támogatók
• Újságcikk

Egészséges
Szívvel
Közhasznú
Alapítvány

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGEK REHABILITÁCIÓS EGYESÜLETE
5000. Szolnok, Szapáry u. 19.V.

AZ EGYESÜLET MUNKÁJA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1.Az Egyesület szakmai, egészségügyi irányítását a szolnoki Hetényi Géza Kórház - és Rendelőintézet Kardiológiai Osztálya látja el. A rehabilitációs klub- csoportok orvosi felügyelete, a kórház kardiológiai osztályával történt egyeztetés (javaslat) alapján történik. (Részletes szabályozást a rehabilitációs klub működési szabályzata tartalmazza.)

2.Az Egyesület felvilágosító, egészségvédő és egészségnevelési munkáját klubfoglalkozások keretében végzi.

3.Az Egyesület a rehabilitációs sportfoglalkozásait orvosi felügyelet mellen, egy vagy több csoportban, testnevelő tanárral végzi.

4.Az Egyesület a különféle csoportok munkájának szakmai irányításában támaszkodik a megyei kórház kardiológiai osztályára.

5.Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi források:

a rendszeres és pártoló tagok tagdíja,
állami és egyéb szervek, vállalatok vagy magánszemélyek támogatása.
pályázatok alapján elnyert összegek,
alapítványoktól kapott támogatások.

6.Az Egyesület bevételeit és vagyonát a mindenkor érvényes gazdálkodási előírások szerint kell kezelni.

7.Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet az egyesület elnöke képviseli. Esetenkénti képviseletre az elnök írásbeli meghatalmazása alapján az elnökség tagjai is jogosultak.

8. Aláírási és utalványozási jog.

A Egyesület nevében kötelezettséget az egyesület elnöke, vagy az elnök Írásbeli meghatalmazása alapján az ügyvezető elnök, a titkár, vagy a tiszteletbeli elnök - mint elnökségi tagok - vállalhatnak. A banki utalványozásra az elnök és egy elnökségi tag együttesen jogosult.

Az elnök írásbeli meghatalmazása alapján két elnökségi tag együttesen is jogosult banki utalványozásra. A belső bizonylatokat az elnök vagy az ügyvezető elnök utalványozza.

9. Az egyesület tartozásaiért vagyonával felel. Azonban tagjai saját vagyonukkal nem felelnek.

10.A szabályszerű gazdasági ügyvitelért a gazdasági vezető felelős.

11.Az Egyesület irányítását a választott tisztségviselők, aktivisták társadalmi munkában végzik.

12.Egyes konkrét adminisztratív feladatokra,szakmai előadások megtartása, tanfolyamok és sportfoglalkozások vezetésére, továbbá egyéb munkavégzésre az egyesület elnökségének megbízása alapján az elnök munkavállalókat, előadókat, szakértőket kérhet fel, melyek munkájukért tiszteletdíjban részesül­hetnek.

13.Az Egyesület éves gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről a tárgyévet követő év május 31-ig beszámoló készül és azt az elnök a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. Ugyanezen időpontig az elnök a gazdasági vezetővel együtt elkészíti az éves közhasznúsági jelentést és az elnökség javaslatával ellátva a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

14.A Közgyűlés, mint vezető szerv a működésével kapcsolatos iratokat, határoza­tokat , az Egyesület működésének nyilvánosságával kapcsolatos egyéb adato­kat és információkat, továbbá a beszámolókat az Egyesület a Városi Sportcsarnokban - ahol a betegek rendszeres testedző rehabilitációs tornaprogramja folyik - megtekinthető, a faliújságon hozza nyilvánosságra. Ugyancsak a faliújságon kerül nyilvánosan közzétételre az egyesület Szolgáltatásainak igénybevételi módja is.