• Főoldal
• Feladatunk
• Közérdekű
közleményeink

• Programok
• Szabályzat
• Fényképeink
• Életmód
• Támogatók
• Újságcikk

Egészséges
Szívvel
Közhasznú
Alapítvány

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGEK REHABILITÁCIÓS EGYESÜLETE
5000. Szolnok, Szapáry u. 19.III.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

1. Az Egyesület tagsága

Az Egyesület elsősorban Szolnok város és környéke betegeit tömöríti, de nem zárja ki a megye területén lakó szív-és érrendszeri betegek tagságát sem.

a./ Egyesületünk rendes tagja lehet minden szív- és érrendszeri beteg, ha egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és a tagsággal járó kötelezettségeket vállalja és teljesíti.

b./ Az Egyesület pártoló tagja lehet mindazon állami és társadalmi, jogi vagy természetes személy, aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja, az Egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatja.

c./ Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik a szívbetegek érdekében hosszabb időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtenek ki.

2. A tagok jogai:

Látogathatják az Egyesület rendezvényeit, ott javaslattételi és hozzászólási joguk van.
Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait.
Választók és választhatók az Egyesület tisztségeire.

3. A tagok kötelességei:

Közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.
Betartani az Egyesület alapszabályát.
Képviselni az Egyesület érdekeit, megóvni vagyonát.
A tagdíj rendszeres fizetése.

4. Tagdíj:

Az egyesület rendes tagja éves tagdíja 1.000,-Ft/fő,
A rehabilitációs tornafoglalkozások havi díja 1.000.-Ft/fő,
A pártoló tagok az általuk megajánlott tagdíjat fizetik, amely nem lehet kevesebb a rendes tagdíjnál. A pártoló - tagdíjfizetés helyett - egyéb szolgáltatást, természetbeni juttatást is felajánlhat.