• Főoldal
• Feladatunk
• Közérdekű
közleményeink

• Programok
• Szabályzat
• Fényképeink
• Életmód
• Támogatók
• Újságcikk

Egészséges
Szívvel
Közhasznú
Alpítvány

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGEK REHABILITÁCIÓS EGYESÜLETE
5000. Szolnok, Szapáry u. 19.II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE, KIEMELT KÖZHASZNÚSÁG

Az egyesület (továbbiakban: Egy.) a szív és érrendszeri betegek önkéntes szervezeti tömörülése.

1. Feladata:
A Tiszaligeti Sportcsarnokban - a már évek óta öntevékenyen müködő-rehabilitációs klub foglalkozásainak (sport, egészségnevelés, szakmai rendezvények , stb.) szervezése, lebonyolítása, tagok toborzása, eredmények elemzése, közreadása.

2. Célja :
A szívbetegek és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése.

A szív- és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása

A szív- és érrendszeri betegség mibenlétének megismertetése

A szív- és érrendszeri beteg helyes életmódjának kialakításához tanácsok adása, segítségnyújtás.

Propaganda kifejtése a szív- és érrendszeri betegség megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő tevékenységben.

Az egészség helyreállítását célzó és az elért eredmények fenntartását szolgáló programok szervezése, rendezvények tartása.

A tagok rendszeres tájékoztatása a szív- és érbetegségek helyzetéről, a betegségek gyógyításában elért eredményekről.

Együttműködés és kapcsolattartás a megyei, városi egészségügyi szervekkel és az Országos Szív Egyesülettel.

A szívbetegek érdekeinek képviselete különböző fórumokon és hatóságoknál.

Jogsegély nyújtása a munkával, betegállománnyal, a munkába visszatéréssel stb. kapcsolatos szabályozás terén.

Életvezetési tanácsadás: a táplálkozásra, sportolásra, a szabadidő felhasználására.

A kardiológiai elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek terjesztése.

A szívbetegséggel kapcsolatos könyvek, kiadványok, diabetikus készítmények, egyéb információk közreadása, népszerűsítése.

3. Az egyesület tevékenysége:

Az Egyesület tevékenysége kiemelten közhasznú tevékenység.
Ennek megfelelően:
a./ Az Egyesület a betegségmegelőzés és az egészségügyi rehabilitációs tevékenység terén kiemelt közhasznú tevékenységet folytat, mely tevékenységek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 100. §, 141.§ és 152. §-ában foglaltak értelmében kötelezően ellátandó állami és önkormányzati közfeladatnak minősülnek. A betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység az egyesület meghatározó tevékenységi köre.

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból - az egyesület anyagi lehetőségeinek függvényében - tagjain kívül bárki ingyenesen részesülhet, ha ezt egészségi állapota szükségessé teszi.

b./ Vállalkozási tevékenységet az egyesület csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

c./ Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel. azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

d./ A Szív - és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesület tevékenysége során kiemelten közhasznú tevékenységet folytat, mivel a kardiológiai megelőző vizsgálataival az infarktuson, szívműtéteken átesettek rehabilitációjával, illetve mentálhigiénés programjaival állami feladatot lát el.

e./ Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.

f./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, s azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

g./ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.