• Főoldal
• Célunk
• Szabályzat
• Életmód


Szív és
Érrendszeri
Betegek
Rehabilitációs
Egyesülete

EGÉSZSÉGES SZÍVVEL ALAPÍTVÁNY
5000. Szolnok,
Tiszaliget 9690 hrsz.


AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

A szívbetegek és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése, így különösen:

 • A szív- és érrendszeri betegség megelőzése érdekében a primer prevenció erősítése
 • A szív- és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása
 • A szív- és érrendszeri betegség mibenlétének megismertetése
 • A szív- és érrendszeri beteg helyes életmódjának kialakításához tanácsok adása, segítségnyújtás
 • Propaganda kifejtése a szív- és érrendszeri betegség megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő tevékenységben
 • az egészség helyreállítását célzó és az elért eredmények fenntartását szolgáló programok szervezése, rendezvények tartása
 • A lakosság rendszeres tájékoztatása a szív- és érbetegségek helyzetéről, betegségek gyógyításában elért eredményekről
 • Együttműködés és kapcsolattartás a megyei, városi egészségügyi szervekkel és az Országos Szív Egyesülettel
 • A szívbetegek érdekeinek képviselete különböző fórumokon és hatóságoknál
 • Jogsegély nyújtása a munkával, betegállománnyal, a munkába visszatéréssel stb. kapcsolatos szabályozás terén
 • Életvezetési tanácsadás a táplálkozásra, sportolásra, a szabadidő felhasználásra
 • A kardiológiai elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek terjesztése
 • A szívbetegséggel kapcsolatos könyvek, kiadványok, diabetikus készítmények, egyéb információk közreadása, népszerűsítése
 • A szív- és érrendszeri betegség megelőzése érdekében lakossági szűrések végzése.

Az Alapítvány a fent meghatározott célok elérése érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,